Usługi kominiarskie Kożuchów

Sprawdzanie, czyszczenie, przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczo-kominowych.

Inwentaryzacja przewodów kominowych.

Ustalanie poprawności podłączeń wraz z pełną dokumentacją techniczną w postaci rzutów poziomych.

Okresowe kontrole przewodów kominowych w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 R.(Dz.U.Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).

Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności urządzeń instalacji gazowej.

Pomiary stężenia tlenku węgla.

Profesjonalne pomiary i analiza spalin z możliwością wydruku pomierzonych wartości.

Badanie przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV z możliwością zapisu na nośnikach cyfrowych.

Przeprowadzanie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej.

Opiniowanie przewodów kominkowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.

Profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych - możliwością zawierania stałych umów.

Wykonywanie usług zleconych pokrewno-kominiarskich.

Udrażnianie przewodów kominowych, zabezpieczanie przed ptactwem.

Doradztwo techniczne i montaż systemów kominowych ze stali kwasoodpornej - zakład posiada autoryzację firmy SELKIRK, Raab oraz certyfikat firmy Jeremias.

Kontrola nowoczesnych systemów grzewczo-kominowych - certyfikat Korporacji Kominiarzy Polskich członka Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich.

Doradztwo techniczne, dystrybucja i montaż nasad kominowych - autoryzacja firmy DARCO.

Uszczelnianie przewodów kominowych za pomocą wkładów przelotowych ALUFOL.

Montaż i dystrybucja czujników tlenku węgla - autoryzacja firmy Kidde.

Na wykonane prace udzielamy gwarancji od 1 roku do 10 lat.