Kominiarz Nowa Sól Cennik

Na cenę przeprowadzanych przez nas usług wpływają następujące czynniki:

usytuowanie budynku,
zakres zleconych prac,
czas i okres świadczenia usług,
ilość obiektów zleconych do obsługi

Przeprowadzane usługi

Okresowa kontrola (co najmniej raz w roku) stanu technicznej sprawności przewodów i podłączeń kominowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 62 wraz z późniejszymi zmianami.
Czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Dz. U. Nr 92/92 poz. 460 § 24, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r., Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów zielonych Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 11 lipca 2003 r., a mianowicie:
czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku,
czyszczenie przewodów spalinowych minimum 2 razy w roku,
czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku.
Usługi dodatkowe:
przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń kominowych wraz ze szkicami i opisem,
wydawanie opinii odnośnie prawidłowości podłączeń kominowych,
odgruzowywanie przewodów,
badania szczegółowe przy użyciu kamery kominowej,
wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe,
sprawdzanie przydatności eksploatacyjnej przewodów po kapitalnych remontach i obiektów nowo wybudowanych,
uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
drobne naprawy kominów,
montaż nasad kominowych,
montaż ław kominiarskich,
modernizacja wentylacji mechanicznej, naprawy, obsługa, czyszczenie pomiary i kontrole,