Bezpieczna instalacja urządzeń wentylacyjnych

Niestety coraz częściej powtarzającymi się przypadkami są zatrucia tlenkiem węgla oraz pożarami wywołanymi niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych.
Dlatego w ubiegłym roku Korporacja Mistrzów Kominiarskich wskazuje przyczyny i skutki niewłaściwych działań. Korporacja pokazuje również podstawy prawne, które normalizują obowiązek świadczenia usług kominiarskich.
W zeszłym roku sezon grzewczy przyniósł w całej Polsce niespotykaną dotąd ilość tragedii, wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych.
Według badań danych statystycznych Akademii Medycyny Sądowej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rocznie wybucha prawie ponad 4500 pożarów a zatruciem tlenkiem węgla ulega ponad 126 osób.
Te ludzkie tragedie spowodowane są wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń wentylacyjnych i grzewczo-kominowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Wśród wielu okoliczności, w jakich komin może być przyczyną pożaru, jest duże nagromadzenie się w kominie sadzy, która przy zbyt długim zanieczyszczeniu komina może się zapalić. Na podstawie przeprowadzonych dochodzeń pożarowych, a także prowadzonych badań, sadza paląca się w kominie wyrzuca iskry i palące się cząstki opału, które padając na łatwopalny materiał mogą zainicjować pożar w samym obiekcie, a nawet w sąsiadujących posesjach.